فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

اظهار نامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲

اظهار نامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402
راهنمای مطالعه

اظهار نامه دوره مالیاتی
اطلاعیه شماره ۲۸
اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲
در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحسابهایی که در سامانه مودیان صادر نشده است قابل قبول میباشد در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مودیان صادر نشده است اظهار نامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید صورتحساب های الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد. سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس صورتحسابهای صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانه های tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داد. مودیان مذکور حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی مورد نظر زمستان (۱۴۰۲) فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحسابهای خارج از سامانه مودیان اظهارنامه مورد نظر را ویرایش تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند مودیانی که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام ننمایند مشمول جریمه مقرر در مواد (۳۶) و (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد می شوند. شایان ذکر است به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع
ماده (۳) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار می گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *