فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

تصویب نامه هیئت وزیران امور اقتصادی و دارایی

راهنمای مطالعه

تصویب نامه هیئت وزیران امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲/۴۷۷۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱ در انتهای بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲ ت ۵۲۸۰۴ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱، عبارت بدیهی است محاسبه مالیات بر ارث با رعایت احکام قانونی مربوط و به مأخذ و نرخ های مندرج در بند (۲) ماده (۱۷) قانون صورت میگیرد.

در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با این حکم صورت گرفته باشد حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت. الحاق میشود.

-۲ در انتهای صدر ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰ ت ۵۲۹۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰، عبارت «در مواردی که شرکت نامه بر اساس مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده است در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک قرارداد ارائه شده و واقعیت امر انعقاد قرارداد مشارکت برای مأمورین مالیاتی ذی ربط احراز شود سهم تعیین شده در قرارداد ملاک تعیین مالیات متعلقه است.

در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم فوق صورت گرفته باشد حسب مورد، رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت.» الحاق میشود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *