فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

حقوق و مزایای ۱۴۰۲ وزارت کار

حقوق 1402 وزارت کار
راهنمای مطالعه

حقوق و مزایای ۱۴۰۲ وزارت کار

هرساله در ماه‌های پایانی، جلسات هماهنگی افزایش حقوق به میزبانی شورای عالی کار برگزار می‌شود که در آن میزان افزایش حقوق و مزایای سال بعد مشخص شده و حداقل مزد کارگران تامین اجتماعی برای سال پیش‌رو تصویب می‌شود. این جلسات بسته به وضعیت اقتصادی کشور، ممکن است در طول سال نیز تکرار شود.

پیرو تعیین حقوق و مزایای ۱۴۰۲، در جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران، برای سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران و ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. در ادامه به تشریح جزئیات این جلسه و ارائه زیرمجموعه‌های حقوق و دستمزد سال جدید می‌پردازیم.

افزایش حقوق ۱۴۰۲

در جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ مشخص شد که مزد روزانه در سال ۱۴۰۲ با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران دائم و چه موقت)، ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (معادل صدوهفتادو شش‌هزار و نهصدوچهل‌ودو تومان) خواهد بود. کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از تاریخ آخرین پایه سنواتی آن‌ها گذشته باشد نیز باید به‌ازای هر روز ۷۰۰۰۰ ریال (معادل هفت‌هزار تومان) سنوات دریافت کنند.

از ابتدای سال ۱۴۰۲، کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایا برای هر کارگر، چه متاهل و چه مجرد، ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل یک‌میلیون‌وصدهزار تومان) باید از سوی کارفرما پرداخت ‌شود. حق اولاد به‌ازای هر فرزند، ماهانه ۵۳۰۸۲۸۴ ریال (معادل پانصدوسی‌هزار و هشتصدوبیست‌وهشت تومان) است.

جدول زیر شرح کاملی از حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد:

ردیف
عنوان

روزانه (ریال)

ماهانه (۳۰روزه/ ریال)

ماهانه (۳۱روزه/ ریال)
۱ مزد ۱۴۰۲ بر حسب قانون کار
۱.۷۶۹.۴۲۸
۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۵۴.۸۵۲.۲۶۸
۲ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار ۳۶۶.۶۶۷ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق اولاد (به‌ازاری هر فرزند) ۱۷۶.۹۴۳ ۵.۳۰۸.۸۲۴ ۵.۳۰۸.۸۲۴
۵ پایه سنوات (به‌شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۷۰.۰۰۰
۶ حقوق دریافتی (بدون فرزند و سنوات) ۲.۴۳۶.۰۹۵ ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ۷۴.۸۵۲.۲۶۸

مقایسه حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

آنچه درباره افزایش حقوق و مزایای سالانه گفته می‌شود که برای سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷درصد تعیین شده است را از جدول مقایسه حقوق ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ بهتر متوجه خواهید شد:

ردیف عنوان ۱۴۰۱ ۱۴۰۲
۱ مزد بر حسب قانون کار ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰
۲ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق اولاد (به‌ازاری هر فرزند) ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۵.۳۰۸.۸۲۴
۵ پایه سنوات (به‌شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۶ حقوق دریافتی (بدون فرزند و سنوات) ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ۷۴.۸۵۲.۲۶۸

تعیین مزد اضافه کار ۱۴۰۲

مبالغ تعیین‌شده به‌ازای ۴۴ساعت کار هفتگی برای مشاغل معمولی و ۳۶ساعت در هفته برای مشاغل سخت است. در صورت انجام اضافه‌کار، مزد آن به شرح زیر تعیین می‌شود:

ردیف
عنوان

مزد ساعت عادی (ریال)

فرمول

مزد هر ساعت اضافه‌کار (ریال)
۱ اضافه‌کار روز عادی (بدون سابقه کار) ۲۴۱.۳۹۲ مزد ساعت عادی* ۱.۴ ۳۳۷.۹۵۴
۲ اضافه‌کار روز عادی (با یک‌سال سابقه کار) ۲۴۱.۳۹۲ ((مزد ماهانه+ پایه سنوات روزانه)/ ۷.۳۳)* ۱.۴ ۳۵۱.۳۲۳
۳ شب‌کاری ۲۴۱.۳۹۲ مزد ساعت عادی* ۱.۳۵ ۳۲۵.۸۸۴
۴ جمعه‌کاری (با روز تعطیل دیگر) ۲۴۱.۳۹۲ مزد ساعت عادی* ۱.۴ ۳۳۷.۹۵۴
۵ اضافه‌کار جمعه‌کاری ۲۴۱.۳۹۲ مزد ساعت عادی* ۱.۸ ۴۳۴.۵۰۵
۶ تعطیل‌کاری ۲۴۱.۳۹۲ مزد ساعت عادی* ۱.۴ ۳۳۷.۹۵۴

نکات:

    • روزانه بیشتر از ۴ساعت اضافه‌کار و ماهانه، بیش از ۱۲۰ساعت اضافه‌کار مجاز نیست.
    • بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۱ قانون کار، تعطیلی یک روز معین در هفته برای کارگرانی که روز جمعه خود را به کار اشتغال دارند، اجباری است. به بیان دیگر، اشتغال در روز جمعه بدون تعطیلی در روز دیگر، غیرقانونی است.
    • شب‌کاری از ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح محاسبه می‌شود.
    • اگر پرداخت حقوق با ارائه چک انجام شود، باید در وجه حقوق‌بگیر صادر شده و در متن چک قید شود که بابت تسویه حقوق کدام ماه است.

حق بیمه کارگر در ۱۴۰۲

ماهانه ۳۰درصد مجموع حقوق و مزایا به‌عنوان حق بیمه و سابقه کار به بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که ۲۳درصد آن سهم کارفرما و ۷درصد سهم کارگر است. معمولا کارفرما با کسر حق کارگر از حقوق کلی، تمامی حق بیمه را به‌صورت ماهانه پرداخت می‌کند که در سال ۱۴۰۲ بر اساس حقوق و دستمزد تعیین‌شده به شرح زیر است:

ردیف
عنوان

ماه ۳۰روزه

ماه ۳۱روزه
۱ مزد روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸ ۱.۷۶۹.۴۲۸
۲ جمع حقوق ماهانه ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۵۴.۸۵۲.۲۶۸
۳ جمع حقوق و مزایای ماهانه ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ۷۴.۸۵۲.۲۶۸
۴ سهم بیمه کارفرما ۱۶.۸۰۹.۰۵۳ ۱۷.۲۱۶.۰۲۲
۵ سهم بیمه کارگر ۵.۱۱۵.۷۹۹ ۵.۲۳۹.۶۵۹
۶ جمع حق بیمه ۲۱.۹۲۴.۸۵۲ ۲۲.۴۵۵.۶۸۰

نرخ مالیات بر حقوق ۱۴۰۲

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است که افرادی با درآمد کمتر از ۱۰میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. نرخ مالیات بر حقوق ۱۴۰۲ به‌صورت پلکانی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

ردیف
حقوق

نرخ مالیات
۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۰درصد
۲ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۵درصد
۳ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال ۲۰درصد
۴ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال به بالا ۳۰درصد

نرخ مالیات به این معناست که کارگرانی با حقوق بیش از ۱۰میلیون تومان باید به‌صورت زیر مالیات پرداخت کنند:

ردیف
حقوق از (ریال)

حقوق تا (ریال)

میزان حقوق مشمول مالیات (ریال)

نرخ مالیات بر حقوق ۱۴۰۲

مالیات تعلق‌یافته (ریال)

مجموع مالیات ماهانه (ریال)
۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰درصد ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰
۲ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵درصد ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰
۳ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۱ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰درصد ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹.۵۰۰.۰۰۰
۴ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۱ بالاتر (X) X–
۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۰درصد (X–
۳۴.۰۰۰.۰۰۰)*۰.۳۰
((X–
۳۴.۰۰۰.۰۰۰)*۰.۳۰)+ ۳۹.۵۰۰.۰۰۰

افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، حقوق تمامی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی، در سال ۱۴۰۲، ۲۰درصد آخرین حکم حقوق ۱۴۰۱ خود افزایش خواهد داشت که پس از افزایش نباید از شش‌میلیون و سیصدهزار تومان کمتر باشد.

افزایش حقوق سربازان ۱۴۰۲

در روند بررسی تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲، حقوق و دستمزد سربازان وظیفه در سال جدید به شرح زیر است:

ردیف
عنوان

حداقل مبلغ (ریال)
۱ مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ (۶۰درصد حداقل دریافتی پایور)
۲ مجرد مشغول در مناطق عملیاتی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ (۷۵درصد حداقل دریافتی پایور)
۳ متاهل بدون فرزند ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ (۹۰درصد حداقل دریافتی پایور)

باید توجه داشت که تحصیلات، درجات و تعداد فرزند توسط ستاد کل نیروهای مسلح در این مبلغ منظور می‌شود.

محاسبه ساعت کار

به‌عنوان کارفرما می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار حضور و غیاب سیناپردازش، ورود و خروج تمامی کارگران خود را ثبت کرده و حتی وضعیت تردد آن‌ها شامل ماموریت یا مرخصی را تعیین کنید و در نهایت با گزارش‌گیری از میزان کارکرد پرسنل خود، بتوانید حقوق و دستمزد آن‌ها را به‌درستی و کاملا عادلانه محاسبه کنید.

نرم افزار حضور و غیاب

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *