فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

دستگاه POS -BAN

Slider-mobile-pos1
راهنمای مطالعه

[av_slideshow_full size=’featured’ min_height=’0px’ stretch=” control_layout=’av-control-default’ src=” attachment=” attachment_size=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ conditional_play=” animation=’slide’ transition_speed=” autoplay=’false’ interval=’5′ lazy_loading=’disabled’ av-small-hide=’aviaTBav-small-hide’ av-mini-hide=’aviaTBav-mini-hide’ id=” custom_class=” av_uid=’av-kyvndb3q’]
[av_slide_full slide_type=’image’ id=’21734′ video=’https://’ mobile_image=” fallback_link=’https://’ title=” video_format=” video_ratio=’16:9′ caption_pos=’caption_bottom’ custom_title_size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” custom_content_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” custom_title=” custom_content=” heading_tag=” heading_class=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” button_label=’Click me’ button_color=’light’ link1=’manually,http://’ link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=’av-lcccv2′][/av_slide_full]
[/av_slideshow_full]

[av_slideshow_full size=’no scaling’ min_height=’0px’ stretch=” control_layout=’av-control-default’ src=” attachment=” attachment_size=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ conditional_play=” animation=’slide’ transition_speed=” autoplay=’false’ interval=’5′ lazy_loading=’disabled’ av-desktop-hide=’aviaTBav-desktop-hide’ av-medium-hide=’aviaTBav-medium-hide’ id=” custom_class=” av_uid=’av-kyvndb3q’]
[av_slide_full slide_type=’image’ id=’21739′ video=’https://’ mobile_image=” fallback_link=’https://’ title=” video_format=” video_ratio=’16:9′ caption_pos=’caption_bottom’ custom_title_size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” custom_content_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” custom_title=” custom_content=” heading_tag=” heading_class=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” button_label=’Click me’ button_color=’light’ link1=’manually,http://’ link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=’av-i9lqce’][/av_slide_full]
[/av_slideshow_full]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=’aviaTBmargin’ custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=” overlay_pattern='{{AVIA_BASE_URL}}images/background-images/floral-dark.png’ overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-diagonal’ bottom_border_diagonal_color=” bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=’diagonal-box-shadow’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ custom_arrow_bg=’#0a0a0a’ id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-qii9jkk’]
[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’0px,50px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=’right-to-left’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-q3ee2gk’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#0a0a0a’ id=” custom_class=” av_uid=’av-tonu44′ admin_preview_bg=”]

دستگاه POS -BAN

با استفاده از دستگاه رابط پوز این امکان وجود دارد که نرم افزار جهت قبوض و فاکتورها با تمامی دستگاه های پوزی که به صورت ثابت هستن ارتباط برقرار کند.

با استفاده از این دستگاه زمانی که کاربر نرم افزار مبلغ را به دستگاه ارسال می‌کند، مبلغ بر روی دستگاه پوز نمایش داده می‌شود و پس از کشیدن کارت و تسویه مبلغ سند آن به صورت خودکار و به همراه جزئیات پرداخت در نرم افزار ثبت می‌گردد.

[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=’left-to-right’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-q3ee2gk’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kwubk8fz’ admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]

[/av_one_half]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#ffffff’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’fixed’ position=’top center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.3′ overlay_color=’#14c9bd’ overlay_pattern='{{AVIA_BASE_URL}}images/background-images/grid-big-light.png’ overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-diagonal’ bottom_border_diagonal_color=’#f7f7f7′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=’diagonal-box-shadow’ custom_arrow_bg=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-l7jr5i’]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=’av-break-at-tablet’ mobile_display=” av_uid=’av-rqk1i’]

[av_contact title=” button=’ثبت’ on_send=” sent=’درخواست شما ثبت شد. در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت :)’ link=’manually,http://’ captcha=’active’ captcha_theme=’light’ captcha_size=’normal’ captcha_score=’0.5′ email=’sales@sinapardazesh.ir’ from_email=” subject=” autoresponder_email=’sales@sinapardazesh.ir’ autoresponder_reply_to=” autoresponder_subject=” autorespond=’با تشکر
درخواست شما در سیستم ثبت شد . در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.
نرم افزاری سیناپردازش
۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸
@sinapardazesh’ form_align=” color=” heading_tag=” heading_class=” alb_description=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-kvz4445l’ admin_preview_bg=”]
[av_contact_field label=’نام و نام خانوادگی’ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=’element_half’ av_uid=’av-1g1wdy’ multi_select=” av_contact_preselect=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’شماره تماس ثابت’ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=’element_half’ av_uid=’av-c8idqu’ multi_select=” av_contact_preselect=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’شماره همراه’ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=’element_half’ av_uid=’av-akqgly’ multi_select=” av_contact_preselect=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’نام دستگاه’ type=’select’ options=’دستگاه پوز بان’ check=’is_empty’ width=’element_half’][/av_contact_field]
[/av_contact]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=’av-break-at-tablet’ mobile_display=” av_uid=’av-rqk1i’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#0a0a0a’ id=” custom_class=” av_uid=’av-j9n1au’ admin_preview_bg=”]

مشاوره و دمو رایگان

کاربر گرامی جهت دمو رایگان و یا مشاوره قبل از خرید،

لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

[/av_textblock]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-f41cs8′]

[av_image src=’https://www.sinapardazesh.ir/wp-content/uploads/111مشاوره.png’ attachment=’18291′ attachment_size=’full’ copyright=” caption=” styling=” align=’center’ font_size=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=” appearance=” link=” target=” title_attr=” alt_attr=” lazy_loading=’disabled’ id=” custom_class=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-1blan2e’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_half][/av_section][av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-18dp6ji’]
[av_textblock size=’28’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-336atzq’ admin_preview_bg=”]

 دیگر نرم افزارها

[/av_textblock]
[/av_section]

[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height_pc=’25’ min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-fixed-cells’ mobile_breaking=’av-break-at-tablet’ id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-641fas’]
[av_cell_one_half av_uid=’av-3zfslw’]

[av_partner heading=” type=’grid’ navigation=’dots’ size=’no scaling’ img_size_behave=” border=’av-border-deactivate’ columns=’5′ heading_tag=” heading_class=” animation=’fade’ autoplay=’true’ interval=’5′ lazy_loading=’disabled’ el_id=” custom_class=” av_uid=’av-31e7b06′]
[av_partner_logo id=’14524′ hover=’اتوماسیون دبیرخانه و بایگانی سروش’ link=’post,563′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-9o8ep2′]
[av_partner_logo id=’14525′ hover=’دفتر تلفن سیناپک’ link=’post,251′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-7ttag6′]
[av_partner_logo id=’14517′ hover=’نرم افزار حضور و غیاب’ link=’page,5654′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-5kurly’]
[av_partner_logo id=’14514′ hover=’مدیریت مشتریان آرمان’ link=’post,8846′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-kzotyu’]
[av_partner_logo id=’14521′ hover=’نرم افزار پیغام ساز’ link=’post,8878′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-43twh2′]
[/av_partner]

[/av_cell_one_half][av_cell_one_half av_uid=’av-34892s’]

[av_partner heading=” type=’grid’ navigation=’dots’ size=’no scaling’ img_size_behave=” border=’av-border-deactivate’ columns=’5′ heading_tag=” heading_class=” animation=’fade’ autoplay=’true’ interval=’5′ lazy_loading=’disabled’ el_id=” custom_class=” av_uid=’av-31e7b06′]
[av_partner_logo id=’14519′ hover=’نرم افزار حسابداری محض رویا’ link=’post,200′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-bdlzg6′]
[av_partner_logo id=’14515′ hover=’نرم افزار حسابداری آسان’ link=’page,5404′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-6tgk92′]
[av_partner_logo id=’14523′ hover=’نرم افزار چک چاپ’ link=’post,12′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-5ukk7a’]
[av_partner_logo id=’14516′ hover=’صدور فاکتور غزال’ link=’post,14′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-3jwb52′]
[av_partner_logo id=’14522′ hover=’نرم افزار انبارداری رایبد’ link=’post,1926′ linktitle=” link_target=” av_uid=’av-atugm’]
[/av_partner]

[/av_cell_one_half]
[/av_layout_row]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-oyqace’]
[av_textblock size=’28’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-336atzq’ admin_preview_bg=”]

مشتریان ما

برخی از عزیزانی که به ما اعتماد کردند.

[/av_textblock]
[/av_section]

[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height_pc=’25’ min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-fixed-cells’ mobile_breaking=’av-break-at-tablet’ id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-641fas’]
[av_cell_one_fifth av_uid=’av-3zfslw’]

[/av_cell_one_fifth][av_cell_three_fifth av_uid=’av-34892s’]

[av_partner columns=’8′ heading=” size=’no scaling’ border=’av-border-deactivate’ type=’slider’ animation=’fade’ navigation=’dots’ autoplay=’true’ interval=’5′ av_uid=’av-31e7b06′]
[av_partner_logo id=’12051′ av_uid=’av-2zu2k3a’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12050′ av_uid=’av-2z83g5i’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12049′ av_uid=’av-2xr6fwm’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12048′ av_uid=’av-ae31s6′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12047′ av_uid=’av-a496l2′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12046′ av_uid=’av-2ssgyyu’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12045′ av_uid=’av-2qq6ady’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12044′ av_uid=’av-2oe60xi’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12043′ av_uid=’av-2n8eok6′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12042′ av_uid=’av-2l8qqh2′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12041′ av_uid=’av-2jlo3ty’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12040′ av_uid=’av-2igceqe’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12039′ av_uid=’av-2giw70m’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12038′ av_uid=’av-2eezuti’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12037′ av_uid=’av-2csedgm’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12036′ av_uid=’av-2c21iie’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12035′ av_uid=’av-29f2viu’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12034′ av_uid=’av-28ouaw6′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12033′ av_uid=’av-274a4fa’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12032′ av_uid=’av-25chydy’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12031′ av_uid=’av-238reiu’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12030′ av_uid=’av-224skom’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12029′ av_uid=’av-77yw9i’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12028′ av_uid=’av-1yoic5i’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12027′ av_uid=’av-1x86c2u’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12026′ av_uid=’av-1v49cqe’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12025′ av_uid=’av-1txluye’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12024′ av_uid=’av-1sfwrwm’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12023′ av_uid=’av-1q8umhi’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12022′ av_uid=’av-1nqub92′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12021′ av_uid=’av-1mzxqfa’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12020′ av_uid=’av-1llh16u’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12019′ av_uid=’av-1jt6052′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12018′ av_uid=’av-5ec2ja’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12017′ av_uid=’av-1g4aws6′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12016′ av_uid=’av-1ecfj06′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12015′ av_uid=’av-4y7nh2′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12014′ av_uid=’av-1bgu3qu’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12013′ av_uid=’av-1a020yu’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12012′ av_uid=’av-17zsn9y’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12011′ av_uid=’av-15kpsc6′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12010′ av_uid=’av-143b7di’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12009′ av_uid=’av-12gwsna’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12008′ av_uid=’av-11mueli’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12007′ av_uid=’av-zl90ie’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12006′ av_uid=’av-xixos6′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12005′ av_uid=’av-vq70gm’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12004′ av_uid=’av-vevcja’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12003′ av_uid=’av-su9l3q’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12002′ av_uid=’av-qwifva’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12001′ av_uid=’av-psjm12′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’12000′ av_uid=’av-o3oguu’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11999′ av_uid=’av-2907ja’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11998′ av_uid=’av-lfwgrq’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11997′ av_uid=’av-jjg1mu’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11996′ av_uid=’av-h7ti06′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11995′ av_uid=’av-g0zd12′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11994′ av_uid=’av-elmidy’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11993′ av_uid=’av-cqhvxi’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11992′ av_uid=’av-acq6iu’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11991′ av_uid=’av-9lgbau’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11990′ av_uid=’av-82r7ye’][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11989′ av_uid=’av-5yu0w6′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11988′ av_uid=’av-4eof46′][/av_partner_logo]
[av_partner_logo id=’11987′ av_uid=’av-2q5x6u’][/av_partner_logo]
[/av_partner]

[/av_cell_three_fifth][av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=’30px’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” custom_class=” av_uid=’av-26yz84′]

[/av_cell_one_fifth]
[/av_layout_row]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-5rjw5y’]
[av_comments_list av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-2h5uiu’]
[/av_one_full]

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *