فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص محاسبات کسر

راهنمای مطالعه

سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص محاسبات کسر سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص محاسبات کسر

با عنایت به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص محاسبات کسر از حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به استحضار می رساند؛
سقف مجاز ماده فوق حسب مقررات قانونی در ابتدای هر دوره مالیاتی معادل ۵ برابر فروشهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد یا ۵ برابر معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام بیشتر است

محاسبه و در سامانه مؤدیان در کارپوشه اختصاصی هر مؤدی درج میشود و موارد زیر در طی دوره میتواند موجب افزایش آن شود:

۱.۱. در صورتی که مالیات قسمتی از بدهی دوره متناظر سال قبل پرداخت یا ترتیب پرداخت داده نشده باشد و در این دوره پرداخت شود یا ترتیب پرداخت آن داده شود از تاریخ پرداخت یا ترتیب پرداخت درج شده در کارپوشه مودی ۱.۲ پرداخت نقدی یا ارائه تضمین برای افزایش سقف حد مجاز علاوه بر میزان بند (۱) فوق از تاریخ در کارپوشه مودی

۱.۳ خرید نقدی طی دوره بابت کالاها و خدمات مشمول که صورتحساب الکترونیکی نقدی آن به تایید خریدار رسیده باشد از تاریخ تایید صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار به شرطی که فروشنده دارای حد مجاز فروش و کارپوشه فعال بوده باشد.

۱.۴ پرداختهای انجام شده بابت خریدهای نسیه دوره قبل از تاریخ تایید پرداخت توسط طرفین معامله به شرطی که فروشنده دارای حد مجاز فروش و کارپوشه فعال بوده باشد.
۱۵ واردات کالا از تاریخ درج اطلاعات مربوط به واردات در کارپوشه مودی

در صورتی که صورتحساب الکترونیکی نوع اول به صورت نقدی یا قسمتی از آن که به صورت نقد باشد برای قسمت نقدی آن صادر و در سامانه مودیان ثبت شده باشد با توجه به لحظه ثبت هر صورتحساب
الکترونیکی: ۲.۱. اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی از باقیمانده حد مجاز کمتر یا برابر با آن باشد، به میزان مبلغ صورتحساب الکترونیکی مورد نظر از باقیمانده حد مجاز فروشنده کسر و صورتحساب الکترونیکی برچسب عدم عدول از حد مجاز خواهد گرفت.

۲.۲. اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی از باقیمانده حد مجاز فروشنده بیشتر باشد، معادل مبلغ این صورتحساب الکترونیکی از حد مجاز کسر نمیشود، لکن صورتحساب الکترونیکی مورد نظر برچسب عدول از حد مجاز خواهد گرفت.

چنانچه صورتحساب الکترونیکی برچسب عدول از حد مجاز گرفته باشد، ضروری است به منظور بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی فروشنده پس از افزایش حد مجاز نسبت به صدور صورتحساب اصلاحی مربوطه اقدام نماید.

در صورت صدور سایر صورتحسابهای الکترونیکی از آنجایی که خریدار مصرف کننده نهایی است و به خریدار اعتبار تعلق نمی گیرد فارغ از اینکه باقیمانده حد مجاز کفاف مبلغ صورتحساب را بدهد یا خیر، کلیه صورتحساب های مذکور برچسب عدم عدول از حد مجاز خواهند گرفت و به میزان مبلغ صورتحساب از باقیمانده حد مجاز کسر خواهد شد

۳.۱. اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی موضوع بند (۳) فوق از باقیمانده حد مجاز بیشتر باشد، در صورت افزایش حد مجاز باقیمانده جدید حاصل جمع جبری مبلغ افزایش یافته و باقیمانده قبلی خواهد شد.

در صورتی که در لحظه درج صورتحساب الکترونیکی نقدی با لحاظ بندهای (۱) تا (۳) فوق صورتحساب الکترونیکی مربوطه به لحاظ عدم وجود حد مجاز فروشنده برچسب عدول از حد مجاز» گرفته باشد، صرفاً با صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی خریدار میتواند از اعتبار مالیاتی مربوطه با رعایت مقررات استفاده نماید.

به عبارت دیگر صرف داشتن یا افزایش اعتبار فروشنده بعد از صدور صورتحساب اصلی بدون حد مجاز موجب ایجاد اعتبار مالیات و عوارض خرید برای خریدار نمی شود.

بنابراین برای فروشنده در دوره صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی که صرفاً برای استفاده خریدار از اعتبار مالیات و عوارض خرید صادر شده است صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی بدون هیچ تغییری از قبیل نوع کالا و خدمات و مبلغ نسبت به صورت حساب الکترونیکی (اصلی هیچگونه فروش یا مالیات و عوارض فروش در سامانه مودیان لحاظ نمیشود و صرفاً خریدار میتواند در دوره صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی از اعتبار مالیات و عوارض خرید با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شود.

به عنوان مثال در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ صورتحساب الکترونیکی اصلی با مبلغ فروش ۱۰۰ واحد و مالیات بر ارزش افزوده ۹ واحد توسط فروشنده الف صادر شده و در زمان ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده در سامانه مودیان مودى الف فاقد حد مجاز بوده است و به همین دلیل مودی ب خریدار) از اعتبار این صورتحساب الکترونیکی بهره مند نشده است. در این حالت برای فروشنده در فصل زمستان ۱۰۰ واحد فروش و واحد مالیات و عوارض فروش لحاظ شده و برای خریدار اگر صورتحساب الکترونیکی را تایید اعم از تایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *