فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

فرآیند تکمیلی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها

فرآیند تکمیلی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها2
راهنمای مطالعه

مدیر عامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی …صدور پروانه ها
مدیر عامل محترم مرکز آموزشی و درمانی …
مدیر عامل محترم بیمارستان فرآیند تکمیلی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها
مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان …
موسس / مسئول فنی محترم بیمارستان
موسس / مسئول فنی محترم مرکز جراحی محدود و سرپائی ..
موسس / مسئول فنی محترم درمانگاه عمومی ….
موسس / مسئول فنی محترم درمانگاه دندانپزشکی …
موسس / مسئول فنی محترم درمانگاه تخصصی …
موسس / مسئول فنی محترم موسسات پرتو پزشکی …
موسس / مسئول فنی محترم موسسات پزشکی …
موسس / مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ….

سلام علیکم
با احترام به پیوست بخشنامه شماره ۴٠٠/۵٢۶۵ د مورخ ۹۸/۳/۱۲ معاونت محترم درمان وزارت متبوع در خصوص استقرار فرآیندهای تکمیلی در سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها جهت اطلاع و اقدام مقتضی توسط موسس / نماینده قانونی آن مرکز موسسه ارسال می گردد. در ضمن متعاقبا زمان برگزاری دوره آموزشی نحوه انجام فرآیندهای تکمیلی در سامانه اعلام
خواهد شد.

معاون محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فرآیند تکمیلی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها

موضوع:  فرآیند تکمیلی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها

سلام علیکم
احتراما؛ بدینوسیله به استحضار میرساند در جهت ارتقا سامانه صدور پروانه ها و بهبود عملکردهای مدیریتی و تسهیل امور فرآیندهای تعویض پروانه های قدیمی انصراف مسئول فنی تغییر پرسنل ، فرآیندهای ستادی و ابطال موافقت اصولی های تاریخ گذشته در سامانه استقرار یافته است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به آموزش های داده شده در کارگاه آموزشی مورخ ۸ و ۹ اردیبهشت ماه سال جاری و رعایت نکات ذیل نسبت به بهره برداری از آنها اقدام فرمایند. به پیوست فایل آموزشی فرآیندها ارسال می گردد.

۱- استفاده از فرآیندهای ستادی تغییر موسس تعطیلی بخش ابطال پروانه مسئول فنی و ابطال پروانه بهره برداری با رعایت قوانین و مقررات و تنها با رای مراجع ذیصلاح انجام پذیرد و با توجه به مسایل حقوقی این فرآیند، کلیه مسئولیت های ناشی از آن به عهده آن دانشگاه خواهد بود.

۲-موافقت اصولیهای تاریخ گذشته بدون درخواست بهره برداری یا تمدید پس از چندین نوبت ارسال هشدارهای لازم به متقاضی بصورت خودکار توسط سامانه باطل میگردد اما موافقتهای دارای درخواست بهره برداری بدون درخواست تمدید جهت بررسی و ابطال در لیست موافقت اصولیهای تاریخ گذشته در دسترس رئیس اداره صدور پروانه ها جهت تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت.

۳-جهت تعویض پروانه های بهره برداری و مسئول فنی فاقد رمزینه QR با در اولویت قرار دادن مطب، بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی برنامه ریزیهای لازم توسط آن دانشگاه صورت پذیرد.

۴ اطلاع رسانی های لازم به موسسات پزشکی جهت ثبت تغییرات پرسنلی در سامانه از طریق فرآیند تغییر پرسنل انجام پذیرد.

۵ فرآیند انصراف مسئول فنی برای افرادی که در موسسات پزشکی دارای پروانه مسئول فنی معتبر می باشند قابل انجام است و به این منظور نیاز است مسئول فنی در سامانه صدور پروانه ها ثبت نام نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *