فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

کد ملی یا شناسه ملی بجای کد کارگاه

کد ملی یا شناسه ملی بجای کد کارگاه
راهنمای مطالعه

کد ملی یا شناسه ملی بجای کد کارگاه

احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۲۲۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

در خصوص اصلاحیه سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن اشعار میدارد برابر ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی موظف است.

حق بیمه قراردادها و پیمانهای غیر عمرانی پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان با مصالح یا بدون مصالح در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان و یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر کند قانونگذار در مواد قانونی فوق تصریح میدارد شرط برخورداری پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت ارسال صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان و یا انجام بازرسی میباشد.

فرآیند بازرسی دفاتر قانونی مودیان به منظور شناسایی تشخیص طبقه بندی کسب شواهد و ثبت اقلام مشمول کسر حق بیمه بر اساس قوانین بخشنامه ها و دستورالعملهای موضوعه سازمان تامین اجتماعی و اعلام موارد شناسایی شده در قالب گزارش بازرسی در برگیرنده قابلیت اتکاء مدارک ارائه شده از سوی واحد مورد رسیدگی از تمامی جنبه های با اهمیت بوده و در واقع اطمینان بخشی از رعایت قوانین از سوی واحدهای مورد رسیدگی میباشد.

در اصلاحیه سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن عبارت شناسه ملی و کد ملی به جهت تسهیل گری و مساعدت بیشتر با واحدهای مورد رسیدگی و افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی به دلیل عدم دسترسی به کد کارگاهی طرف مقابل صادر کننده صورتحساب به متن اصلی بخشنامه اضافه شده و در ذیل آن تکالیف بازرسان ادارات کل استان و واحدهای اجرایی در خصوص نحوه اجرای مواد قانونی فوق الذکر تبیین شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *